Activiteitenoverzicht


Congres Trauma en veerkracht

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: LOCK 

Tijd: 09:30 tot 16:30

Locatie: Utrecht, Utrecht

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: Betaald toegang

Tijdens het LOCK Congres op 20 november 2017 staan trauma en het versterken van de veerkracht van jeugdigen centraal. Met sprekers Leony Coppens en Trudy Mooren en dagvoorzitter Merel van Dorp belooft het een inspirerende dag te worden! Vanzelfsprekend zal er ruimte zijn voor uitwisseling en verdieping tijdens de workshops die methoden, vroegtijdige signalering, ervaringsdeskundigheid en specifieke doelgroepen zullen behandelen.

Congres Samenwerking bij Strafbare Kindermishandeing

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Tijd: 12:00 tot 17:00

Locatie: Amersfoort, Utrecht

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Bij strafbare kindermishandeling is samenwerking tussen 'zorg' en 'straf' noodzakelijk. In de praktijk blijkt dat een goede samenwerking tussen politie, onderzoekers en vertrouwensartsen van Veilig Thuis, OM, Raad voor de Kinderbescherming en het NFI/Leck complex is en lang niet altijd vanzelfsprekend en gestroomlijnd verloopt. Om de aanpak van strafbare kindermishandeling te verbeteren hebben al deze partners gezamenlijk de handreiking Samenwerking bij strafbare kindermishandeling geformuleerd. 
Het congres is voor professionals die in hun werk te maken krijgen met strafbare kindermishandeling. Op basis van een casus wordt de nieuwe handreiking vanuit de verschillende betrokken ketenpartners toegelicht, waarbij het publiek op een interactieve manier wordt betrokken bij de toepassing van de handreiking. Aan de hand van stellingen, vragen en beslismomenten wordt je uitgedaagd keuzes te maken en live te stemmen.

Themamiddag Meldcode

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Samen Veilig Midden-Nederland 

Tijd: 15:30 tot 17:00

Locatie: Utrecht, Utrecht

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang, vooraf aanmelden

Als schoolleider, interne begeleider of hoofd van een school of kinderdagverblijf/peuterspeelzaal heeft u een belangrijke rol als u te maken krijgt met kinderen bij wie u een vermoeden heeft van huiselijk geweld en kindermishandeling. U heeft te maken met de verplichte wet Meldcode. Bovendien verandert er het een en ander binnen deze wet per 1 januari 2019. Vanaf die datum ben u verplicht om in stap 5 van de Meldcode te gaan werken met een afwegingskader. Wat betekent dat voor u? En wat wordt er van u verwacht?

Seminar Een kind hoort niet in angst te leven

Datum: dinsdag 21 november 2017

Organisatie: Bikers Against Child Abuse (B.A.C.A.) 

Tijd: 13:00 tot 17:30

Locatie: Utrecht, Utrecht

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Een uitnodiging van motorrijders? Jazeker!  Bikers Against Child Abuse (B.A.C.A.) wil samen met u een inspirerende en leerzame middag beleven. Wijzelf zullen u vertellen over de manier waarop B.A.C.A. al jaren wereldwijd kinderen helpt bij de strijd tegen angst. 
Wij bestaan uit een grote groep bikers, allen in bezit van een VOG, die kinderen de kracht wil geven niet bang te zijn voor de wereld waarin ze leven. Wij werken samen met lokale en landelijke instanties die al kinderen beschermen. 

Onze gastspreker Tineke de Ruijter vertelt over EMDR, gastspreker Annette van der Knaap over het langdurig effect van misbruik en mishandeling op de hersenen en Brigitte Lommers, schrijfster van het boek ‘Bevrijd van schaamte en schuld’ over haar ervaringen.