Activiteiten

Deze activiteiten vonden plaats in de Week tegen Kindermishandeling


Scholing aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking (vgv)

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Pharos 

Tijd: 10:00 tot 16:00

Locatie: Utrecht, Utrecht

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen werken samen aan de preventie van vrouwelijke genitale verminking (vgv) in Nederland. Samenwerken gaat goed wanneer je elkaars werkwijzen kent, goed op de hoogte bent van elkaars expertise, samen kennis opdoet en wederzijdse verwachtingen kan delen en bijstellen. Vandaar dat aandachtsfunctionarissen vgv van de JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen samen worden uitgenodigd voor de jaarlijkse scholingsbijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen.
De nadruk deze bijeenkomst ligt op het bespreekbaar maken van vgv. Signalen uit de praktijk van professionals èn van ouders uit risicolanden, wijzen er op dat vgv niet voor elke professional in de preventieve keten een vanzelfsprekend thema is om te bespreken. U heeft als aandachtsfunctionaris de positie om uw collega’s te versterken en ondersteunen in deze preventieve opdracht. U ontvangt oefenmateriaal en praktische tips die u kunt delen met uw collega’s.

Congres Samenwerking bij Strafbare Kindermishandeling

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Tijd: 12:00 tot 17:00

Locatie: Amersfoort, Utrecht

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Bij strafbare kindermishandeling is samenwerking tussen 'zorg' en 'straf' noodzakelijk. In de praktijk blijkt dat een goede samenwerking tussen politie, onderzoekers en vertrouwensartsen van Veilig Thuis, OM, Raad voor de Kinderbescherming en het NFI/Leck complex is en lang niet altijd vanzelfsprekend en gestroomlijnd verloopt. Om de aanpak van strafbare kindermishandeling te verbeteren hebben al deze partners gezamenlijk de handreiking Samenwerking bij strafbare kindermishandeling geformuleerd. 
Het congres is voor professionals die in hun werk te maken krijgen met strafbare kindermishandeling. Op basis van een casus wordt de nieuwe handreiking vanuit de verschillende betrokken ketenpartners toegelicht, waarbij het publiek op een interactieve manier wordt betrokken bij de toepassing van de handreiking. Aan de hand van stellingen, vragen en beslismomenten wordt je uitgedaagd keuzes te maken en live te stemmen.

Lezig over mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Veilig Thuis Utrecht 

Tijd: 15:00 tot 16:00

Locatie: Utrecht, Utrecht

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Veilig Thuis Utrecht organiseert een lezing over mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik. De lezing is bedoeld voor professionals uit de gemeente Utrecht (zoals medewerkers van de Buurtteams, Altrecht, Politie, de Waag, Raad voor de Kinderbescherming, U-Centraal, GGD Regio Utrecht, Moviera etc.). Vier volwassen mannen, Peter John Schouten, Paul van Dam, Rinke Oost en Rogier van Luijk zijn in hun jeugd seksueel misbruikt. Zij vertellen hun verhaal en zoeken tijdens de lezing interactie met het publiek, mede aan de hand van de bovenstaande uitspraken en vragen.  De mannen hebben zich tevens laten portretteren door fotografe Judith Keessen. De foto’s maken onderdeel uit van de Expositie #Zie. Aanmelden via Duska Sabljic: DSabljic@samen-veilig.nl, preventiemedewerker Veilig Thuis Utrecht. Er is plek voor 50 deelnemers. Er zijn nog slechts enkele plekken beschikbaar.

Themamiddag Meldcode

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Samen Veilig Midden-Nederland 

Tijd: 15:30 tot 17:00

Locatie: Utrecht, Utrecht

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang, vooraf aanmelden

Als schoolleider, interne begeleider of hoofd van een school of kinderdagverblijf/peuterspeelzaal heeft u een belangrijke rol als u te maken krijgt met kinderen bij wie u een vermoeden heeft van huiselijk geweld en kindermishandeling. U heeft te maken met de verplichte wet Meldcode. Bovendien verandert er het een en ander binnen deze wet per 1 januari 2019. Vanaf die datum ben u verplicht om in stap 5 van de Meldcode te gaan werken met een afwegingskader. Wat betekent dat voor u? En wat wordt er van u verwacht?

Opening expositie #Zie Mariaplaats Utrecht

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Veilig Thuis Utrecht 

Tijd: 16:00 tot 17:00

Locatie: Utrecht, Utrecht

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Vrij toegang

Om aandacht te vragen voor het belang van het melden van vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling organiseert Veilig Thuis Utrecht de reizende foto-openlucht-expositie #ZIE. De expositie bestaat uit meer dan levensgrote foto’s van mensen die in het verleden te maken hebben gehad met huiselijk geweld en kindermishandeling. De expositie is al te zien geweest in onder andere Veenendaal, Rhenen en Zeist. Van 20 t/m 29 november is de expositie te zien op de Mariaplaats te Utrecht. De expositie wordt op maandag 20 november geopend door wethouder Kees Diepeveen van de gemeente Utrecht en Tanno Klijn. Aansluitend licht fotografe Judith Keessen haar initiatief en de portretten persoonlijk toe. De expositie is van 30 november t/m 10 december ook nog te zien in Nieuwegein.

Seminar Een kind hoort niet in angst te leven

Datum: dinsdag 21 november 2017

Organisatie: Bikers Against Child Abuse (B.A.C.A.) 

Tijd: 13:00 tot 17:30

Locatie: Utrecht, Utrecht

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Een uitnodiging van motorrijders? Jazeker!  Bikers Against Child Abuse (B.A.C.A.) wil samen met u een inspirerende en leerzame middag beleven. Wijzelf zullen u vertellen over de manier waarop B.A.C.A. al jaren wereldwijd kinderen helpt bij de strijd tegen angst. 
Wij bestaan uit een grote groep bikers, allen in bezit van een VOG, die kinderen de kracht wil geven niet bang te zijn voor de wereld waarin ze leven. Wij werken samen met lokale en landelijke instanties die al kinderen beschermen. 

Onze gastspreker Tineke de Ruijter vertelt over EMDR, gastspreker Annette van der Knaap over het langdurig effect van misbruik en mishandeling op de hersenen en Brigitte Lommers, schrijfster van het boek ‘Bevrijd van schaamte en schuld’ over haar ervaringen. 

Workshop Hoor & Zie mij

Datum: woensdag 22 november 2017

Organisatie: Augeo Jongerentaskforce 

Tijd: 09:30 tot 12:00

Locatie: Utrecht, Utrecht

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

In deze workshop helpen jonge echtscheiding ervaringsdeskundigen leerkrachten en docenten (PO/VO/BO) om te gaan met kinderen die een scheiding meemaken. In 2,5 uur leren professionals kijken door de ogen van jongeren. Wat kan jij leren en doen zodat het belang van het kind niet naar de achtergrond verdwijnt? Programma:
- Inzicht door openheid en eerlijkheid van de jongeren in het delen van hun verhalen
- Een vertrouwelijke dialoog tussen professionals en jongeren
- Een wisselwerking tussen persoonlijke ervaringen, informatie en tips
- Oefeningen en rollenspellen om opgedane kennis en inzichten direct toe te passen
De workshop is vol, aanmelden is niet meer mogelijk. 

Workshop Hoor & Zie mij

Datum: woensdag 22 november 2017

Organisatie: Augeo Jongerentaskforce 

Tijd: 12:30 tot 15:00

Locatie: Utrecht, Utrecht

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

In deze workshop helpen jonge echtscheiding ervaringsdeskundigen leerkrachten en docenten (PO/VO/BO) om te gaan met kinderen die een scheiding meemaken. In 2,5 uur leren professionals kijken door de ogen van jongeren. Wat kan jij leren en doen zodat het belang van het kind niet naar de achtergrond verdwijnt? Programma:
- Inzicht door openheid en eerlijkheid van de jongeren in het delen van hun verhalen
- Een vertrouwelijke dialoog tussen professionals en jongeren
- Een wisselwerking tussen persoonlijke ervaringen, informatie en tips
- Oefeningen en rollenspellen om opgedane kennis en inzichten direct toe te passen
De workshop is vol, aanmelden is niet meer mogelijk.

Brainstormsessie preventie kindermishandeling Neutraal Ouderschap

Datum: woensdag 22 november 2017

Organisatie: Neutraal Ouderschap 

Tijd: 19:30 tot 22:00

Locatie: De Bilt, Utrecht

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Interactieve bijeenkomst voor professionals die in hun werk worden geconfronteerd met misbruik van kinderen en oudervervreemding en op constructieve wijze mee willen denken en ideeën uit willen wisselen over preventie kindermishandeling met behulp van Vroeg Signalering en een kader Neutraal Ouderschap (tevens ter preventie partnergeweld en vechtscheidingen).

Werkconferentie over Kindermishandeling en Armoede

Datum: donderdag 23 november 2017

Organisatie: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid  

Tijd: 09:30 tot 16:00

Locatie: Utrecht, Utrecht

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

De sector Jeugdgezondheidszorg heeft zich geschaard achter de preventieagenda met de pijlers ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezondheid. Als JGZ-sector willen we daarmee impact genereren in het terugdringen van armoede, kindermishandeling en schoolverzuim. De preventieagenda is ook leidend voor de werkconferenties. Tijdens deze werkconferentie gaan we in de ochtend aan de slag met de kernelementen voor het actieplan armoede. In het middaggedeelte kijken we naar de stand van zaken van het actieplan ‘Kindermishandeling’ en naar de ambities voor 2018.