Contact

Heeft u vragen over de week of het aanmelden van activiteiten, neemt u dan contact op met het Nederlands Jeugdinstituut: info@weektegenkindermishandeling.nl.

Mediavragen?
Journalisten en voorlichters kunnen zowel tijdens kantooruren als daarbuiten contact opnemen met de afdeling Communicatie van het Nederlands Jeugdinstituut: