Activiteiten

Deze activiteiten vonden plaats in de Week tegen Kindermishandeling


21 Minuten-bijeenkomst Groningen

Datum: maandag 20 november 2017

Tijd: 11:55 tot 14:30

Locatie: Groningen, Groningen

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

In de aftrap van de Week tegen Kindermishandeling vindt er in twaalf provincies van 11.55 tot 12.16 een 21 Minuten-bijeenkomst plaats. In de provincie Groningen vindt deze plaats bij het Martini Ziekenhuis. In deze bijeenkomst vertelt Nina Blom een stukje van haar verhaal en gaat Rian Teeuw het gesprek aan met alle aanwezigen. Aansluitend is er een '21 minuten'-lunch, 21 minuten interactief en video, 21 minuten presentatie door Veilig Thuis en 21 minuten discussie en afsluiting. Aanmelden via N.Mauwa@mzh.nl. Graag bij inschrijving uw organisatie en functie vermelden, naast de gebruikelijke contactgegevens.

Bijeenkomst Zien en horen we wel alles? Oog en oor voor trauma

Datum: dinsdag 21 november 2017

Organisatie: Elker 

Tijd: 15:00 tot 17:00

Locatie: Groningen, Groningen

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Vrije toegang, aanmelden vooraf

Niet elke ingrijpende gebeurtenis is traumatisch. Veel kinderen herstellen spontaan. Elker organiseert een informatiebijeenkomst over traumasensitiviteit voor de Centra voor Jeugd en Gezin medewerkers en de WIJ-team medewerkers in de provincie Groningen. 
In deze informatiebijeenkomst voor professionals wordt besproken wanneer u kunt spreken van een trauma en wat de signalen zijn bij trauma’s. Er vindt een uitwisseling plaats over ieders eigen rol in het voorkomen, signaleren, motiveren en behandelen van trauma. 

Eendaagse scholing Kinderen in Zicht!

Datum: vrijdag 24 november 2017

Organisatie: Rijksuniversiteit Groningen/ Opleidingsinstituut PPO 

Tijd: 10:00 tot 17:00

Locatie: Groningen, Groningen

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Betaald toegang, aanmelden vooraf

Werk je met volwassenen? Sta je er weleens bij stil dat je ook dan verantwoordelijk bent voor het signaleren van kindermishandeling? Het Opleidingsinstituut PPO organiseert de eendaagse scholing ‘Kinderen in zicht!’, specifiek gericht op professionals die vanwege problematiek van de ouder/volwassene(n) betrokken zijn bij het gezin. 
De veiligheid van kinderen vraagt aandacht als volwassenen in een gezin problemen ervaren; daar bestaat geen twijfel over. Ook als er geen direct contact is met de kinderen, is het van belang dat professionals die met de ouders/verzorgers werken, gericht zijn op de veiligheid van de betrokken kinderen. Met de invoering van de Kindcheck ben je, ook als je alleen met volwassenen werkt, verantwoordelijk voor het signaleren van kindermishandeling. Het herkennen en beoordelen van 'oudersignalen' en 'kindsignalen' vergroot de mogelijkheden om kindermishandeling te signaleren en adequate zorg te realiseren.

Lancering Groningse publiekscampagne

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Gemeente Groningen en Veilig Thuis Groningen 

Tijd: 15:00 tot 16:00

Locatie: Groningen, Groningen

Doelgroep: Genodigden

Toegankelijkheid: Besloten

Op maandag 20 november lanceren Gemeente Groningen en Veilig Thuis Groningen de Groningse publiekscampagne. Met deze campagne vragen ze mensen die vermoeden dat een kind mishandeld of verwaarloosd wordt om in actie te komen. Uiteraard vertellen ze ook hoe dat zou kunnen. Door erover te praten, met elkaar en met Veilig Thuis Groningen. Om dat gesprek op gang te brengen worden er posters, theezakjes en spotjes met bekende Groningers verspreid.

Netwerkbijeenkomsten Onderwijs, WIJ Groningen en Veilig Thuis Groningen

Datum: woensdag 22 november 2017

Organisatie: Gemeente Groningen 

Tijd: 14:45 tot 19:00

Locatie: Groningen, Groningen

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Besloten

Herkent u dat, het ‘niet-pluis gevoel’ dat af en toe naar boven komt? Hoe interpreteer je deze signaleren, wat doe je ermee? Wie kan je helpen, wie is waar verantwoordelijk voor? Niemand staat er alleen voor bij een vermoeden van kindermishandeling. Daarom organiseren we netwerkbijeenkomsten voor iedereen binnen het schoolteam en het zorgnetwerk om de scholen heen. Tijdens deze bijeenkomsten frissen we de kennis over (de vele verschijningsvormen van) kindermishandeling op en bespreken we de samenwerking met de WIJ-teams en Veilig Thuis Groningen. Zo bouwen we aan een toekomst waarin we verbinden voor het kind.

Lezing van kinderombudsman Margrite Kalverboer

Datum: donderdag 23 november 2017

Organisatie: Ambassadeurs Aanpak Kindermishandeling Groningen, Drenthe, Friesland 

Tijd: 16:00 tot 17:30

Locatie: Haren, Groningen

Doelgroep: Burgemeesters, wethouders en beleidsambtenaren gemeenten Noordelijke provincies

Toegankelijkheid: Besloten

Margrite Kalverboer zal op basis van ruim een jaar ervaring als Kinderombudsman de noordelijke gemeenten oproepen om in te zetten op het voorkomen en bestrijden van Kindermishandeling

Informatieavond met als thema Verbind voor het kind

Datum: donderdag 23 november 2017

Organisatie: Hanzehogeschool , Academie voor Sociale Studies 

Tijd: 19:00 tot 21:30

Locatie: Groningen, Groningen

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Gratis toegang, aanmelden vooraf

Op deze informatieavond heet Michèle Garnier, dean van de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen en ambassadeur van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, u weklom. Winette in ’t Veld, docent Academie voor Sociale Studies verzorgt een inleiding met aansluitend een interactieve lezing van Esmah Lahlah, lector Integrale aanpak kindermishandeling in samenwerking met Mina Chouaibi, sociaal werker bij Stichting Het Kopland en Ervaringsdeskundige bij Veilig Thuis. Geef u voor 14 november op.