Activiteiten

Deze activiteiten vonden plaats in de Week tegen Kindermishandeling


21 Minuten-bijeenkomst Friesland

Datum: maandag 20 november 2017

Tijd: 11:55 tot 12:16

Locatie: Heerenveen, Friesland

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

In de aftrap van de Week tegen Kindermishandeling vindt er in twaalf provincies van 11.55 tot 12.16 een 21 Minuten-bijeenkomst plaats. In de provincie Friesland vindt deze plaats bij woningbouwcorporatie Accolade. In deze bijeenkomst vertelt Quirina Kofman een stukje van haar verhaal en gaat Mareille Boor het gesprek aan met alle aanwezigen. Iedereen is van harte welkom.

Film Razend

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: jeugdteam harlingen 

Tijd: 15:00 tot 17:00

Locatie: Harlingen, Friesland

Doelgroep: Kinderen, vanaf groep 7

Toegankelijkheid: Vrij toegang

Film met thema kindermishandeling in gebouw Nieuw Zuid, pr. Irenestraat 2 Harlingen (tegenover de RSG). Er zijn professionals aanwezig tijdens deze middag. Aanmelden via gebiedsteam@harlingen.nl.

Workshop Zie je mij? Durven doen!

Datum: woensdag 22 november 2017

Organisatie: Beeldenbox Beeldend Jeugdhulp verlenen 

Tijd: 13:00 tot 15:00

Locatie: Heerenveen, Friesland

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Op een interactieve manier willen we samen spreken over het signaleren van kindermishandeling en wat te doen. Kinderen zijn afhankelijk van de daadkracht van volwassenen, wanneer doe je iets met mogelijke signalen en wat zijn die signalen? De Friese verwijsindex, voor stap 1 uit de meldcode. Kinderen zijn loyaal aan hun 0pvoeder(s) en zullen daarom niet snel vertellen dat ze mogelijk worden mishandeld. Hoe kun je hen toch helpen? Kinderen hanteren vaak een metafoor, door hier aandacht aan te besteden, kun je toch behandelen zonder te spreken over onderliggend trauma. We gaan ook zelf beeldend ERVAREN wat deze verwerkingsopdracht met ons doet; durven DOEN. Aanmelsen via info@beeldenbox.nl.

Thema-avond over kindermishandeling

Datum: woensdag 22 november 2017

Organisatie: jeugdteam harlingen 

Tijd: 19:00 tot 21:00

Locatie: Harlingen, Friesland

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Op deze avond willen we graag met elkaar in gesprek over het thema kindermishandeling in het algemeen en de stap na signaleren of vermoeden in het bijzonder. Wat doe je als buurman, leerkracht, trainer enz. als je het gevoel hebt dat het niet goed gaat met het kind en dat mogelijk als gevolg kindermishandeling is. Aanmelden via gebiedsteam@harlingen.nl.

Interactieve workshop Horen, zien en spreken!

Datum: woensdag 22 november 2017

Organisatie: Gemeente Achtkarspelen 

Tijd: 19:30 tot 21:30

Locatie: Buitenpost, Friesland

Doelgroep: Vrijwilligers die werken met en voor kinderen en jongeren in gemeente Achtkarspelen

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Voor alle vrijwilligers die werken met en voor kinderen en jongeren in de gemeente Achtkarspelen wordt in het gemeentehuis te Buitenpost een interactieve workshop aangeboden rond het signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling. De workshop wordt gegeven door Wilde Kastanje Training en Opleiding. Doel van de workshop is onder meer, dat de vrijwilliger weet wat hij kan doen wanneer hij signalen opvangt die mogelijk wijzen op kindermishandeling en waar hij terecht kan met zijn zorgen. Aanmelding voor deze avond kan tot 10 november op emailadres c.vanderveen@achtkarspelen.nl.