De activiteiten

Hieronder vindt u een overzicht van alle activiteiten die gedurende de komende Week tegen Kindermishandeling worden georganiseerd.

 

 

Drenthe heeft 21 minuten

Datum: maandag 14 november 2016

Organisatie: Veilig Thuis Drenthe, het Bestuurlijk Veiligheidsoverleg Drenthe, gemeente Emmen en de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Noord-Nederland 

Tijd: 00:00

Locatie: Online

Doelgroep: voor iedereen toegankelijk (kinderen, ouders en professionals)

Toegankelijkheid: vrij toegang

Drenthe heeft 21 minuten! Tussen 14 en 20 november vragen wij 21 minuten van uw tijd voor de aanpak tegen kindermishandeling.

Er is een speciaal programma ontwikkeld voor deze 21 minuten. In de vorm van een film van 6 minuten, gevolgd door een gesprek van 15 minuten.

De 12 Drentse colleges van burgemeester en wethouders hebben al 21 minuten gereserveerd. Wij roepen ook scholen, zorginstellingen en andere organisaties op om in de Week tegen Kindermishandeling 21 minuten te reserveren.

Mail naar m.vanbruggen@ggddrenthe.nl om je aan te melden. Wij sturen je dan zo spoedig mogelijk de film en de hand-out toe.

Kinderen in de knel bij conflictscheiding

Datum: maandag 14 november 2016

Organisatie: Kompaan en De Bocht 

Tijd: 00:00

Locatie: Tilburg, Noord-Brabant

Doelgroep: professionals en serviceclubs

Toegankelijkheid: besloten

De gevolgen van een ingewikkelde en langdurige scheiding kunnen voor kinderen zo ernstig zijn dat een ‘vechtscheiding’ sinds 2015 als een vorm van kindermishandeling wordt gezien. Bijna iedereen kent wel een complexe echtscheiding in zijn of haar omgeving, dus het zijn behoorlijk wat kinderen en jongeren die hierdoor in de knel komen. Reden genoeg om extra aandacht te geven aan dit maatschappelijk probleem, zodat kinderen, jongeren en hun ouders goed kunnen worden geholpen. Aan problemen op school, gedragsproblemen en emotionele problemen ligt vaak een (soms onzichtbare) conflictscheiding ten grondslag.

Graag komen wij langs en gaan wij in gesprek met serviceclubs en professionals over dit onderwerp.

gratis videolessen signaleren kindermishandeling

Datum: maandag 14 november 2016

Organisatie: Inzien-het recht op kind zijn 

Tijd: 00:00

Locatie: Online

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: vrij toegang

3 Gratis online videolessen signaleren kindermishandeling die je verspreid over 3 weken in je mail ontvangt.

- les 1 signaleren kindermishandeling
- les 2 vormen van kindermishandeling
- les 3 de meldcode

http://inzien.org/gratis-videolessen/

theater en gastlessen keuzevrijheid op scholen

Datum: maandag 14 november 2016

Organisatie: gemeente Rotterdam Stichting Me & Society 

Tijd: 00:00

Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland

Doelgroep: kinderen

Toegankelijkheid: aanmelden vooraf

In de gastlessen brengen acteurs huwelijksdwang, weerbaarheid en keuzevrijheid binnen relaties onder de aandacht van leerlingen.

Kiezpijn
Stichting me & society organiseert een interactieve theatervoorstelling: Kiezpijn. Op een leerzame, confronterende en humoristische manier zullen de leerlingen geïnformeerd en betrokken worden over dit thema.

Bureau Moetd organiseert het lesprogramma huwelijksdwang en achterlating voor jongeren. Op een interactieve manier wordt het onderwerp besproken. Informatie wordt uitgewisseld en via filmfragmenten gaan jongeren het gesprek aan over huwelijksdwang en onvrije partnerkeuze.

Ook op uw school kan de theatervoorstelling of de gastles georganiseerd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maryem Mansouri, m.mansouri@rotterdam.nl.

theatervoorstelling blauwe plekken

Datum: maandag 14 november 2016

Organisatie: gemeente Rotterdam Theater in Feite 

Tijd: 00:00

Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland

Doelgroep: kinderen

Toegankelijkheid: aanmelden vooraf

Theatervoorstelling Blauwe plekken
Het thema ‘niet gehoord en niet gezien worden’ komt terug in de voorstelling. De theatervoorstelling is gemaakt door Theater in Feite. De doelgroep is klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

De theatervoorstelling is gebaseerd op het boek Blauwe Plekken van Anke de Vries (Lemniscaat, 1992). Twee acteurs komen naar u toe en spelen de voorstelling voor uw klas. De voorstelling duurt 45 minuten en er is daarna ruimte voor een nagesprek met de acteurs. In de nabespreking worden reacties verzameld en wordt een groepsdiscussie gestimuleerd.
Indien u dat wenst, hebben wij een lespakket voor u. Het lespakket kan in november gedownload worden via www.rotterdam.nl/weektegenkindermishandeling.

Blauwe plekken is het verhaal van Judith, die door haar moeder wordt geslagen, maar dit geheim weet te houden. Alle personages worden door de twee acteurs gespeeld. In het stuk worden ook twee liedjes gezongen.
Aanmeldingen via evenementenjeugd@rotterdam.nl.

Minor jeugdhulp specialist

Datum: maandag 14 november 2016

Organisatie: Fontys Hogeschool Pedagogiek 

Tijd: 00:00

Locatie: Tilburg, Noord-Brabant

Doelgroep: intern alle studenten

Toegankelijkheid: Besloten (intern alle studenten)

Minor staat onder andere in het teken van veiligheid voor kinderen

Neutrale onderzoekende houding bij vermoeden van Kindermishandeling

Datum: maandag 14 november 2016

Organisatie: Jarabee 

Tijd: 08:00 tot 09:30

Locatie: Hengelo, Overijssel

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: aanmelden vooraf

Jannie van der Sleen, recherche- en rechtspsycholoog. Met haar 29 jaar ervaring in ontwikkeling, advisering en coaching op het gebied van interview- en verhoortechnieken, traint ze agenten die te maken krijgen met kwetsbare slachtoffers zoals minderjarigen. Het verhoor heeft waarheidsvinding tot doel. Om dit te bereiken is een neutrale, onderzoekende houding van de verhoorder een vereiste. Ook in de jeugdzorg is dit belangrijk, hoe kunnen wij hier gebruik van maken tijdens ons werk?

Pedagogen bloggen over meldcode

Datum: maandag 14 november 2016

Organisatie: NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) 

Tijd: 09:00 tot 10:00

Locatie: Online

Doelgroep: voor iedereen toegankelijk, professionals

Toegankelijkheid: vrij toegang

Vijf (ortho)pedagogen, lid van de NVO, bloggen in deze week dagelijks vanuit verschillende werkvelden en invalshoeken over hun ervaringen met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel is collega professionals en anderen bewust te maken van de implementatie van de meldcode in hun organisatie en aandacht te vragen voor de dilemma's waar pedagogen in hun werk dagelijks mee te maken hebben.

Wat is gezond seksueel gedrag? Basistraining Werken met het Vlaggensysteem

Datum: maandag 14 november 2016

Organisatie: Windesheim Flevoland | Opleidingsgroep Social Work 

Tijd: 10:00 tot 17:00

Locatie: Almere, Flevoland

Doelgroep: professionals die werkzaam zijn in de Provincie Flevoland

Toegankelijkheid: aanmelden vooraf

De workshop is bedoeld voor jongerenwerkers, jongerencoaches, leerkrachten primair onderwijs, leerkrachten voortgezet onderwijs, gezondheidsfunctionarissen, jeugdverpleegkundigen, etc. die werkzaam zijn in de Provincie Flevoland.

Binnen het project ‘We Can Young’ werken de Windesheim Flevoland, Gemeente Almere en welzijnsinstelling De Schoor aan deskundigheidsbevordering voor professionals en activiteiten voor jongeren. Vanuit WE CAN Young Almere willen we jongeren bewustmaken van genderongelijkheid en grenzen in relaties. En dat kunnen wij niet alleen. Professionals zijn hierin belangrijk. Vanuit het pedagogisch werkveld zijn er diverse casussen aan te dragen waaruit blijkt dat het soms lastig te beoordelen is wat gezond en wat ongezond seksueel gedrag is. Iedereen heeft immers zijn/haar eigen referentiekader.
De methodiek van het vlaggensysteem geeft professionals in Almere handvatten om grensoverschrijdend seksueel gedrag te beoordelen en een adequate pedagogische reactie te formuleren. In de basistraining wordt dieper ingegaan op het toepassen  van het vlaggensysteem in praktijksituaties. De basistraining voor professionals gaat over een pedagogische interventie die wordt ingezet om het gedrag van kinderen en jongeren te beoordelen. De training wordt verzorgd door twee docenten van de opleidingsgroep Social Work. Na afloop ontvangen deelnemers een certificaat.

Informatie en aanmelden: Aisha Brandon, a.brandon@windesheimflevoland.nl

Schildje's voucher

Datum: maandag 14 november 2016

Organisatie: Amare Zorgcoaching 

Tijd: 13:00 tot 17:00

Locatie: Drunen, Noord-Brabant

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: aanmelden vooraf

Binnen het Innovatienetwerk Jeugd zijn spelmaterialen en hulpmiddelen ontwikkeld om handelingsverlegenheid te doorbreken in het signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling.

Er wordt een training geboden gericht op het theoretisch kader van de Meldcode en kindermishandeling. Daarnaast wordt geoefend met de diverse materialen uit de Schildjes Toolbox.

Aanmelden via klantenservice@amarespelenzorg.nl
Meer informatie via www.amarespelenzorg.nl