Activiteiten

Deze activiteiten vonden plaats in de Week tegen Kindermishandeling


Theaterateliers over gezond seksueel gedrag, grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Gemeente Rotterdam en Theater Babel Rotterdam 

Tijd: 09:00 tot 17:00

Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland

Doelgroep: Jeugdigen met een verstandelijke beperking

Toegankelijkheid: Vrij toegang, school meldt aan

LET OP: nog verschillende mogelijkheden voor tijd in de Week tegen Kindermishandeling.
Het doel van een theateratelier is om in contact en in gesprek te komen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik met leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en hun docenten. Daartoe zetten we theater als middel in waarbij gespeeld wordt door een inclusieve cast (acteurs met en zonder beperking).
We spelen een aantal scenes uit levens van mensen met een verstandelijke beperking rondom seksuele intimidatie en misbruik, dat zijn soms monologen, soms dialogen. De scenes zijn gemaakt op basis van casussen uit de praktijk van mensen met een beperking en docenten die in het dagelijks leven met hen werken (in samenwerking met Rutgers, Pameijer en VSO-scholen). Rondom de scenes wordt er gewerkt met rollenspel om te toetsen of het onderwerp en de boodschap uit de scenes worden begrepen. Het doel is dat de leerlingen het verschil begrijpen tussen ja en nee bij een seksuele benadering.

Expositie kunstwerken over kindermishandeling

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Gemeente Rotterdam Lyceum Rotterdam 

Tijd: 09:00 tot 17:00

Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Vrij toegang

Met de leerlingen van Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen is kunst gemaakt over het thema kindermishandeling. Daar wordt een expositie voor georganiseerd in de Centrale bibliotheek in Rotterdam. Maandagmiddag wordt de expositie geopend en vanaf dinsdag zijn deze stukken twee weken te bewonderen in de bibliotheek

Quiz over kindermishandeling

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Gemeente Rotterdam  

Tijd: 09:00 tot 17:00

Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk, kinderen

Toegankelijkheid: Vrij toegang

Deze activiteit wordt aangeboden aan alle leerkrachten van basisscholen in Rotterdam en loopt de hele week. Het Rotterdamse thema in de Week tegen Kindermishandeling 2017 is weerbaarheid ‘Je bent sterker dan je denkt’. Het doel is om leerlingen voor te lichten over dit thema. De quiz en antwoorden zijn ook te gebruiken voor andere organisaties.

Conferentie Kijk niet weg!

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Parlan Jeugdhulp en Veilig Thuis Noord-Holland Noord 

Tijd: 09:00 tot 17:00

Locatie: Heerhugowaard, Noord-Holland

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang, vooraf aanmelden

Conferentie voor iedereen die beroepsmatig met jeugd werkt: wijkagenten, onderwijs, wijkteams, GGD, kinderopvang, jeugdhulp. Kernwoorden: 21 minuten, presentaties, interactief toneel, ontmoeting. 

Kick-off Week tegen Kindermishandeling 2017

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: NJi en Movisie 

Tijd: 09:15 tot 11:45

Locatie: Den Haag, Zuid-Holland

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Wil jij bijdragen aan verbinding, inspiratie opdoen of juist inspiratie delen? Kom dan naar de kick-off van de Week. Dolores Leeuwin is dagvoorzitter en onder andere ervaringsdeskundige Kim van Laar, Kinderombudsman Margrite Kalverboer en verschillende professionals uit de praktijk spreken tijdens deze interactieve bijeenkomst.

Open Huis bij Veilig Thuis West-Brabant

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Veilig Thuis West-Brabant 

Tijd: 09:30 tot 16:00

Locatie: Breda, Noord-Brabant

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Vrij toegang

Tijdens deze week opent Veilig Thuis West-Brabant de deur. Burgers en professionals kunnen binnenlopen en vragen stellen over kindermishandeling en de werkwijze van Veilig Thuis. Iedere werkdag van 09.30-16.00 uur.

Scholing aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking (vgv)

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Pharos 

Tijd: 10:00 tot 16:00

Locatie: Utrecht, Utrecht

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen werken samen aan de preventie van vrouwelijke genitale verminking (vgv) in Nederland. Samenwerken gaat goed wanneer je elkaars werkwijzen kent, goed op de hoogte bent van elkaars expertise, samen kennis opdoet en wederzijdse verwachtingen kan delen en bijstellen. Vandaar dat aandachtsfunctionarissen vgv van de JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen samen worden uitgenodigd voor de jaarlijkse scholingsbijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen.
De nadruk deze bijeenkomst ligt op het bespreekbaar maken van vgv. Signalen uit de praktijk van professionals èn van ouders uit risicolanden, wijzen er op dat vgv niet voor elke professional in de preventieve keten een vanzelfsprekend thema is om te bespreken. U heeft als aandachtsfunctionaris de positie om uw collega’s te versterken en ondersteunen in deze preventieve opdracht. U ontvangt oefenmateriaal en praktische tips die u kunt delen met uw collega’s.

Tentoonstelling Therese Bravenboer in het Limburgse Gouvernement

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Provincie Limburg en Therese Bravenboer 

Tijd: 10:30 tot 11:30

Locatie: Maastricht, Limburg

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Vrij toegang

In het Gouvernement aan de Maas wordt tijdens de Week tegen Kindermishandeling een tentoonstelling geplaatst van Therese Bravenboer. Zij is zelf slachtoffer geweest van kindermishandeling en heeft een project opgezet, genaamd ‘Unbreakable’. In dit project schreven slachtoffers één zin op die zij altijd te horen kregen van hun mishandelaar. De slachtoffers staan met deze zin op een grote portretfoto, herkenbaar en onherkenbaar. De fotoexpositie wordt maandag 20 november in de centrale hal geopend. De opening is om 10:30 onder leiding van Therese Bravenboer en gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen. Iedereen is welkom bij de opening. De expositie is tot en met 27 november in de centrale hal van het Gouvernement te bezichtigen.

Regionale start op Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Gemeente Tilburg 

Tijd: 11:00 tot 13:00

Locatie: Tilburg, Noord-Brabant

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

De regionale start op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Net als iedere provincie organiseert de regio onder meer een 21 minuten sessie die geleid wordt door de Stichting Praat & Dessaur Trainingen. Maar ook Maaike Hermans (poëzie), Ankie Driessen (auteur), Cindy Langenhuijsen (foto-expositie) en Onias Landveld (stadsdichter Tilburg) leveren hun bijdragen. Locatie: Bibliotheek Koningsplein Tilburg. Aanmelden via taskforcekindermishandeling@tilburg.nl.

21 Minuten-bijeenkomst Limburg

Datum: maandag 20 november 2017

Tijd: 11:55 tot 12:16

Locatie: Landgraaf, Limburg

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Vrij toegang, vooraf aanmelden

In de aftrap van de Week tegen Kindermishandeling vindt er in twaalf provincies van 11.55 tot 12.16 een 21 Minuten-bijeenkomst plaats. In de provincie Limburg vindt deze plaats bij JGZ Meander 0-4jaar, Parkstad, Minckelerstraat 2, Landgraaf. In deze bijeenkomst vertelt Christine de Haan een stukje van haar verhaal en gaat Marga Haagmans het gesprek aan met alle aanwezigen. Aanmelden via b.ortmans@heerlen.nl voor 13 november is verplicht.