Stichting Praat

Stichting Praat heeft samen met Dessaur Trainingen in elke provincie een bijeenkomst van 21 minuten waarin een ervaringsdeskundige 6 minuten vertelde over zijn of haar geschiedenis en de steun die hij of zij had gekregen.

Inspiratie

Ik vind dat er bij de Week tegen Kindermishandeling niet voldoende aandacht genereert wordt voor het onderwerp. Er worden tijdens deze week wel veel symposia, congressen en andere activiteiten georganiseerd voor en door de werkers in het veld. Maar het grote publiek, en de media blijven hierin erg achter. Ik heb het gevoel dat de Week tegen Kindermishandeling wel ‘een ding’ is binnen het werkveld, maar daar buiten nauwelijks bekendheid geniet. En dat is wat mij betreft een gemiste kans.

Activiteit

Samen met Dessaur Trainingen hebben we de 21 minuten georganiseerd. Waarbij we op maandag 20 november op 12 plekken in het land een bijeenkomst hebben gehouden die 21 minuten duurde. Waarbij een ervaringsdeskundige 6 minuten vertelde over zijn of haar geschiedenis, waarbij ook veel aandacht was voor steun die hij/zij had gekregen.

Daarna ging men onder leiding van een gespreksleider met elkaar in gesprek. Waarbij het hoofdthema ook was: wat kan je doen voor een kind, wanneer je vermoedens hebt van kindermishandeling.
De organisaties waar de bijeenkomsten werden gehouden, waren allemaal organisaties die op een of andere manier te maken hebben met kinderen en/of gezinnen. Woningbouwcorporatie, politie, bibliotheek, pleegzorg, ziekenhuis, kerk et cetera.

Op dinsdag 21 november is er ook nog een 21 minuten bijeenkomst geweest tijdens een buitengewone procedure vergadering van de Tweede Kamer. Hierbij waren een aantal Kamerleden aanwezig, en de gespreksleider was mw. Kalverboer, de Kinderombudsman

Terugblik

Ik kijk met gemengde gevoelens terug. De bijeenkomsten waren stuk voor stuk indrukwekkend, en hebben de deelnemers geraakt. We hebben ook terug gehoord van mensen dat ze echt de noodzaak zijn gaan voelen om wat te gaan doen. De media aandacht voor dit event was heel gering, waardoor we veel minder mensen hebben bereikt dan we in gedachten hadden. We hadden ook een super klein budget. Dat zou ik in ieder geval anders doen; niet zo’n ambitieus project met zo weinig geld. Er zijn veel dingen die ik anders zou doen, vooral omdat de impact van het event niet in verhouding staat tot de inspanningen die we hebben geleverd.