Provincie Limburg

De Beweging Limburg tegen Kindermishandeling organiseerde veel activiteiten in Limburg.

Inspiratie

Elk mishandeld kind is er één teveel. Kindermishandeling brengt veel leed voor degene die het overkomt. Leed dat een leven lang kan duren. Daarom moet het terugdringen van het aantal slachtoffers van kindermishandeling een ambitie van onze samenleving zijn. De Week tegen Kindermishandeling biedt de mogelijkheid om hier extra aandacht aan te besteden.

Sinds 2015 bestaat in de provincie Limburg de ‘Beweging Limburg tegen Kindermishandeling’. In een gesprek tussen de heer Bovens (Commissaris van de Koning in Limburg)  en  mevrouw Penn-te Strake (destijds Procureur-Generaal en lid van de landelijke Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik) zijn noodzaak en urgentie uitgewisseld om te investeren in een brede aanpak van (het voorkomen van) kindermishandeling in Limburg. Mevrouw Penn gaf in dat gesprek aan dat zij als inwoner van Maastricht en Limburg niet wilde wegkijken voor de problematiek van kindersmishandeling. Zo werd benadrukt dat moet worden ingezet op het verkrijgen van draagvlak voor het op gang brengen van ‘een Limburgse beweging’ om een trendbreuk te realiseren op het brede terrein van kindermishandeling. Dit resulteerde in 2015 tot de start van 17 Limburgse bestuurders, die als ambassadeur ‘de beweging tegen kindermishandeling’ in gang zetten (waaronder de initiatiefnemers Penn en Bovens). Zij spannen zich in om kindermishandeling in Limburg terug te dringen én te voorkomen. Zo ook tijdens de Week tegen Kindermishandeling.

Activiteit

Er zijn vele activiteiten georganiseerd vanuit de ambassadeurs van de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling, waaronder:

Terugblik

Terugkijkend op een geslaagde Week Tegen Kindermishandeling 2017, zullen er ook dit jaar weer verschillende activiteiten plaatsvinden vanuit de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling. De activiteiten van 2017 zijn geëvalueerd met de betrokkenen en per activiteit is gekeken hoe deze (bij herhaling) verbeterd kan worden.  Zowel de ambassadeurs als de projectleiding nemen het initiatief om bestaande en nieuwe activiteiten op te zetten.

Door middel van de aandacht die de Week Tegen Kindermishandeling genereert, de verschillende activiteiten en het inzetten van verschillende communicatiemiddelen, zetten (en houden) we het onderwerp kindermishandeling op de agenda. Daarnaast willen we meer bekendheid genereren van de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling en de mogelijkheden die ‘de beweging’ biedt.

Tijdens de vorige editie lag de focus vooral op de professionals. Komende editie willen we onze focus verbreden en ook gerichter communiceren naar burgers. Zijnde: de buurvrouw, vrijwilligers, oom/tante, vriend/vriendin van kinderen waarbij een vermoeden van kindermishandeling bestaat. Deze doelgroep heeft vaak als eerste vermoedens van kindermishandeling, maar weet dikwijls niet hoe en waar ze met signalen van kindermishandeling terecht kunnen. Deze signaleringsdrempel willen we graag verlagen (wegnemen), zodat kindermishandeling gestopt en voorkomen kan worden.