Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ en aangescherpte meldcode

Wilt u tijdens uw activiteit in de Week tegen Kindermishandeling een bijdrage over het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis, of over de aangescherpte meldcode?

Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’

In mei 2018 is het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gelanceerd door de ministers van VWS, JenV en door de VNG. De opgave is om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen, terug te dringen en de schade ervan te beperken en zo de cirkel van geweld te doorbreken. Daadwerkelijk verschil maken kan alleen door de handen ineen te slaan.

Het programmateam Geweld hoort nergens thuis is de verbinding tussen gemeenten, Rijk, lokale partners, professionals, regionale instanties, veiligheidshuizen, kennisinstituten en landelijke netwerken.

Het programmateam staat voor u klaar. Wilt u dat de leden van het landelijk programmateam bij uw regionale activiteiten aansluiten of wenst u een presentatie op maat? Stuur dan een mailtje naar Patricia van Meerveld: pa.v.meerveld@geweldnergensthuis.nl. Dan nemen zij zo spoedig mogelijk contact met u op om af te stemmen wat de mogelijkheden zijn.

Meldcode

Wilt u alles weten van de verbeterde meldcode die vanaf 1 januari 2019 verplicht is? De sectoren onderwijs, kinderopvang, sociaal domein, artsencoalitie, justitie, verpleegkundigen en verzorgenden, verloskundigen, paramedici en VWS staan graag voor u klaar om in de week tegen kindermishandeling een presentatie over de verbeterde meldcode te geven. Interesse? Neemt u dan contact op via I.VanDuijneveldt@AEF.nl.