Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam organiseerde met name activiteiten voor scholen en reikte voor het eerst de Rotterdamse Kinderrechten Award uit.

Inspiratie

Het thema kindermishandeling staat bij de gemeente Rotterdam altijd op de agenda. Dit blijkt onder andere uit het Actieprogramma Veilig Thuis en de website die rondom dit thema ingericht is: www.rotterdam.nl/kindermishandeling.

Rondom het thema kindermishandeling is veel aandacht voor het scholen van professionals om beter te kunnen signaleren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf ook meer weten over kindermishandeling zodat ze zelf actie kunnen ondernemen als ze ermee te maken krijgen.

Activiteit

2017 was alweer het vierde jaar waarin de gemeente Rotterdam een Week tegen Kindermishandeling georganiseerd heeft. Dit jaar hebben we de week georganiseerd samen met organisaties uit het veld: schoolmaatschappelijk werk, CJG, wijkteams. Dat heeft een breed palet aan passende activiteiten opgeleverd, met name voor scholen.

Activiteiten die vorig jaar aangeboden zijn, zijn bijvoorbeeld een lespakket met daarin een (voor)leesboek, kleurkaarten, posters, stellingen en een quiz. Ook zijn er meerdere theatervoorstellingen rondom het thema kindermishandeling en schadelijke traditionele praktijken aangeboden. Ook konden scholen een ervaringsdeskundige jongere uitnodigen voor een gastles.

Van medio september tot en met eind november staat er een speciale website rondom de Rotterdamse Week tegen Kindermishandeling online. Op deze site kan iedereen zien wat het aanbod van dat jaar is, zelf lesmateriaal downloaden of een klas inschrijven voor bijvoorbeeld een theatervoorstelling of les van een ervaringsdeskundige.

In 2017 is tijdens de Week tegen Kindermishandeling ook voor het eerst de Rotterdamse Kinderrechten Award georganiseerd. Op 20 november – de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind – hebben een Rotterdammer en een Rotterdamse organisatie die bijdragen aan het veilig opgroeien van kinderen hiervoor een prijs gewonnen. Een mooie start van een jaarlijkse traditie.
Zie bijvoorbeeld het artikel in het AD: Allereerste winnaars Rotterdamse Kinderrechtenawards bekend en video op YouTube over winnaar 2017.

Zie ook de oproep op YouTube voor de Rotterdams Kinderrechtenaward 2018

Terugblik

Tijdens deze vierde editie hebben we nog meer jongeren, van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus bereikt. Waar de focus eerst vooral op het basisonderwijs lag, hebben we tijdens deze editie ook leerlingen van het voortgezet onderwijs en het mbo bereikt. Kinderen zijn voorgelicht over het thema en we hebben scholen betrokken bij de ontwikkeling van onze producten voor de Week tegen Kindermishandeling.

Uit de evaluatie blijkt dat de scholen het fijn vinden dat er aandacht voor dit – soms moeilijke – onderwerp was. Ze hebben het als prettig ervaren dat er vanuit de gemeente Rotterdam een lespakket met materiaal aangeboden is. Docenten geven aan dat de bewustwording van sommige leerlingen waardevol was.

Filmpje

Leerlingen van het Grafisch Lyceum hebben een prachtig filmpje gemaakt over kindermishandeling op basis van een voice-over. Het filmpje duurt 1 minuut en zit prachtig in elkaar. We zijn nog steeds erg trots wat ze hebben gemaakt en bieden het filmpje ook dit jaar aan als voorlichtingsmateriaal. Bekijk het filmpje op Youtube