Pactum Jeugd- en Opvoedhulp

Pactum Jeugd- en Opvoedhulp organiseerde workshops, lezingen en netwerkbijeenkomsten.

Inspiratie

De aandachtfunctionarissen van Pactum vinden het belangrijk dat er aandacht is voor het thema kindermishandeling; wat zijn signalen, wat kun je of moet je doen als professional maar ook als burger, en wat zijn de gevolgen voor de slachtoffers. Naast onze eigen collega’s willen wij ook collega’s uit ons netwerk op dit belangrijke thema wijzen. We willen dat er het hele jaar aandacht voor is, maar in de Week tegen Kindermishandeling willen we het nog meer aandacht geven.

Activiteit

Verschillende workshops, lezingen, netwerkbijeenkomsten. We hebben lezingen van Veilig Thuis georganiseerd. Zodat het nog duidelijker wordt wat zij doen, wat voor meldingen zij tegenkomen et cetera. We hebben ons gehele netwerk hierbij uitgenodigd, zodat de samenwerking binnen de keten hier ook profijt van heeft.

Daarnaast hebben wij een lezing door een ervaringsdeskundige georganiseerd. Zij vertelde over wat zij had meegemaakt en wat dit met haar had gedaan. Ze vertelde welke hulpverlening of hulpverlener hierbij voor haar goed werkte en wat je beslist niet moet doen. Hierbij waren collega’s en netwerkpartners uitgenodigd.

Als laatste hebben wij ook een interne training Werken met de Meldcode georganiseerd.

Terugblik

In één woord: Waardevol. Vooral de lezing van de ervaringsdeskundige. Je wordt uit de normale waan van de dag gehaald en geconfronteerd met waarom we dit ook al weer doen en belangrijk vinden. We willen het nog eerder en meer promoten, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken.