STOP GEWELD, MELD!

Binnen Tragel wordt er door medewerkers te weinig gemeld indien er sprake is van (seksueel) misbruik. Men weet niet waar het gemeld moet worden of welke stappen er ondernomen moeten worden waardoor het behandeltraject van de cliënt en zijn omgeving vaak niet of te laat wordt ingezet. Daarom willen we het protocol en de meldcode kenbaar maken bij alle medewerkers van Tragel (woningen, dagbestedingslocaties, expertisecentrum, managers..).

We kunnen er immers pas mee aan de slag en langdurige veiligheid voor onze cliënten waarborgen als er gemeld wordt. Daarom willen we tijdens de week tegen kindermishandeling hier meer aandacht voor vragen. We verspreiden lieveheersbeestjes in zeepvorm (gezien dit symbool staat tegen zinloos geweld) met daarbij een flyer waar medewerkers terecht kunnen voor meer info.

We houden we ’s middags een infostand aan het restaurant van Tragel om medewerkers meer info te verschaffen over de meldcode en over de nazorg waar we ons meer op willen richten voor cliënten, verwanten en teams via het SOS opvangprogramma. Tevens vindt er een quiz plaats waar medewerkers hun kennis kunnen toetsen met als doel de cijfers omtrent misbruik onder de aandacht te brengen. Samen dragen we ons steentje bij tot minder zinloos geweld!!!

Evenement
Kosten
gratis
Aanmelden verplicht
Nee
Activiteit is voor
Kinderen en jongeren
Volwassenen
Datums
Woensdag 21 november 2018
12:00 - 15:00
Locatie
Sterredreef 50
4567 BL Clinge
Contactinformatie
Contactpersoon
Ellen Coopman - Katrien Matheussen
Organisatie
Tragel, expertisecentrum
Telefoon
0652695985