Scholieren Kinderrechtendebat

Haagse raadzaal maakt plaats voor het Scholieren Kinderrechtendebat.

Tien Haagse middelbare scholen gaan op 20 november in de Haagse raadzaal debatteren over kinderrechten, die zijn neergelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. In dit verdrag staan alle rechten van kinderen opgesomd, zoals “Elk kind recht heeft op bescherming tegen kindermishandeling”.

Bijzonder is dat de deelnemers zelf kind zijn en debatteren over de hen toegekende rechten. Op 20 november spreken de scholieren zich o.a. uit over de vraag of ze vinden dat kinderen recht hebben op een bijzondere curator bij huiselijk geweld.

In de jury zitten kinderrechters, studenten, jongeren, advocaten, de Haagse jeugdombudsvrouw en anderen die te maken hebben met kinderrechten.

Het Scholieren Kinderrechtendebat wordt georganiseerd door de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel kunnen kinderen gratis en anoniem terecht als ze vragen hebben over hun rechten, bijvoorbeeld als ze te maken hebben met huiselijk geweld of mishandeling.

Iedereen is van harte welkom om te komen kijken naar het Scholieren Kinderrechtendebat.

Ook is het Scholieren Kinderrechtendebat te zien via de live stream op onze Facebook pagina!

Evenement
Kosten
gratis
Aanmelden verplicht
Ja
Activiteit is voor
Kinderen en jongeren
Volwassenen
Datums
Dinsdag 20 november 2018
14:45 - 15:45
Locatie
Spui 70
2511 BT Den Haag
Contactinformatie
Contactpersoon
Aline Brendel
Organisatie
Kinder- en Jongerenrechtswinkel Den Haag
Telefoon
070-2042042