Regionale werkconferentie 2019 ‘Partnerschap – Samenwerking – Ketenaanpak in de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’

Tijdens de werkconferentie 2019 besteden we aandacht aan de knelpunten, dillema’s en uitdagingen in de samenwerking bij de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling tussen gemeenten, lokale wijkteams, Veilig Thuis, ketenpartners Jeugd, Zorg, Welzijn, GGZ, Onderwijs en andere professionals/aandachtsfunctionarissen die betrokken zijn.

We vragen deelnemers met elkaar in groepsessies ervaringen te delen en input te leveren. Met de opbrengst uit de groepsessies  proberen we met elkaar te komen tot oplossingsrichtingen en concrete vervolgstappen voor doorontwikkeling van de onderlinge samenwerking.

Opening door wethouder C. Bruggink, Gemeente Hengelo

Dagvoorzitter Dorothee Loorbach, Sound of Confetti

Gastspreker deze dag is Frank Beemer, Academic Director Ketenregie, BeAMer

Discussiepanel bestaande uit: Frank van Leerdam (Inspectie Jeugdgezondheidszorg) – Arnoud Jansen (Geneesheer Directeur Dimence) – Marlous Bruntink (procesmanager gemeente Haaksbergen) –¬† Inge Mollenhorst (ervaringsdeskundige).

Evenement
Kosten
gratis
Aanmelden verplicht
Ja
Besloten activiteit
Ja
Activiteit is voor
Volwassenen
Datums
Maandag 18 november 2019
12:30 - 17:00
Locatie
Oosterhofweg 49
7461 BT Rijssen
Contactinformatie
Contactpersoon
Noura Manders, Beleidsadviseur Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Organisatie
Centrumgemeente Enschede
Telefoon
053 - 481 81 81