Regionale Werkconferentie 2018 ‘Opgroeien in Veiligheid’

Regionale Werkconferentie in het kader van aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in Twente. Dit jaar ligt de focus op het thema ‘Veiligheid’. De werkconferentie wordt georganiseerd namens de 14 Twentse gemeenten in samenwerking met (keten)partners. Doel is om het thema Huiselijk Geweld en Kindermishandeling extra onder de aandacht te brengen bij professionals in de uitvoering en partners. En tevens te benadrukken dat werken vanuit de visie Veiligheid en het samenwerken in de keten van groot belang zijn.

PROGRAMMA

Opening:

Mevrouw K. Baalman , Districtschef Politie Twente

Gastsprekers:

Dhr. S. van Arum, stichting Civil Care

Psychotherapeut en vrijgevestigd expert multisectorale samenwerking bij partnergeweld, kindermishandeling en seksueel misbruik

Mevrouw F. Lamers, Vrije universiteit Amsterdam

Emeritus Hoogeraar Kindermishandeling

Workshops door:

Dhr. S. van Arum – mevrouw J. van Boven (jurist gezondheidsrecht) – Veilig Thuis Twente – Centrum Seksueel Geweld Twente-Achterhoek – Jeugdgezondheidszorg Twente – Mediant  – Jarabee en Enliven Media i.s.m. wijkteams Enschede.

Evenement
Kosten
gratis
Aanmelden verplicht
Ja
Besloten activiteit
Ja
Activiteit is voor
Volwassenen
Datums
Maandag 19 november 2018
12:30 - 17:00
Locatie
Wijkcentrum Prismare, Roomweg 167d
7523 BM Enschede
Contactinformatie
Contactpersoon
Noura Manders
Organisatie
Gemeente Enschede
Telefoon
06-12606125