Ondertekening van het convenant met Centrum Seksueel Geweld Zeeland

Tijdens deze bijeenkomst ontvangt men informatie over het convenant in algemene zin en de invulling van ieders visie en rol in specifieke zin.

Het doel van het Centrum Seksueel Geweld is een samenwerking tussen medische, psychologische en forensische disciplines volgens de multidisciplinaire aanpak (MDA). Politie en hulpverlening werken er nauw samen in het belang van slachtoffers (0-100 jaar) conform de werkwijze van Rape Centers in ScandinavieĢˆ.

Het CSG richt zich primair op acute slachtoffers van een aanranding of verkrachting tot en met 7 dagen geleden. De eerste week direct na seksueel geweld biedt namelijk unieke kansen op medisch, psychologisch en forensisch vlak die daarna verkeken zijn. Slachtoffers die geen contact met politie willen of aangeven langer dan 7 dagen geleden seksueel te zijn misbruikt, kunnen ook van het CSG gebruik maken. Het centrum is dag en nacht bereikbaar. Kenmerkend voor een CSG is dat zorg vanuit verschillende disciplines integraal wordt verleend.

Evenement
Kosten
gratis
Aanmelden verplicht
Nee
Activiteit is voor
Volwassenen
Datums
Woensdag 21 november 2018
16:00 - 17:30
Locatie
Oostmolenweg 101
4481 PM Kloetinge
Contactinformatie
Contactpersoon
Stijnman
Organisatie
Emergis