Conferentie huiselijk geweld en kindermishandeling West Veluwe Vallei-Nijkerk

De conferentie is opgezet voor een brede doelgroep van professionals en overig geïnteresseerden (vrijwilligers, lokale verenigingen, kerken etc.) zodat er rondom het thema van de workshop ook optimaal kennis uitwisseling plaats vindt. Accreditaties SKJ, Registerplein en diverse medische beroepsverenigingen zijn aangevraagd.

In alle workshops is er ruimte voor interactie: onderlinge uitwisseling, vraag & antwoord en/of oefenen van vaardigheden.

 • Werkwijze Veilig Thuis door Veilig Thuis
 • Verwijsindex en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling door regiocoördinatoren verwijsindex
 • Huiselijk geweld binnen (orthodox) christelijke kring: specifieke dynamiek met eigen aanpak door Salouz (Maria Vermeulen)
 • Partnergeweld en kinderen als getuige door Moviera
 • Als vrijwilligers zich zorgen maken door Moviera
 • Pittige pubers (gedrags- en verslavingsproblematiek) door Agathos
 • Meldcode en afwegingskaders door Veilig Thuis
 • Praten over zorgen met ouders door theatergroep Bint
 • Opvoedkwaliteitenspel als preventie op kindermishandeling door Inkura
 • Jonge mantelzorg: hoe houden we het veilig? door Els Jonker
 • Echtscheiding in de (school- of kinderopvang) groep door Praktijk Pleisterplek
 • Een medische casus doorlopen door Veilig Thuis (vertrouwensarts)
 • Dilemma’s rondom seksueel misbruik door Elan
Evenement
Kosten
gratis
Aanmelden verplicht
Ja
Activiteit is voor
Volwassenen
Datums
Maandag 18 november 2019
15:30 - 22:00
Locatie
Kolkstraat 27
3861 AK Nijkerk
Contactinformatie
Contactpersoon
Kristin Gerritsen
Organisatie
Gemeente Nijkerk / Nul23
Telefoon
06-15487758