Conferentie huiselijk geweld en kindermishandeling Utrecht West-Woerden

De conferentie is  opgezet voor een brede doelgroep van professionals en overig geïnteresseerden (vrijwilligers, lokale verenigingen, kerken etc.) zodat er rondom het thema van de workshop ook optimaal kennis uitwisseling plaats vindt. Accreditaties SKJ, Registerplein en diverse medische beroepsverenigingen zijn aangevraagd.

In alle workshops is er ruimte voor interactie: onderlinge uitwisseling, vraag & antwoord en/of oefenen van vaardigheden.

 • Werkwijze Veilig Thuis door Veilig Thuis
 • Werkwijze RvdK door Raad voor Kinderbescherming
 • Verwijsindex en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling door regiocoördinatoren verwijsindex
 • Opvoedkwaliteitenspel als preventie op kindermishandeling door Inkura
 • Werken met de Signalenwijzer door Stichting Praat
 • Meldcode gezien vanuit verschillende beroepsgroepen: wie doet wat? door Apanto
 • Het gezin met (bijna) jongvolwassenen en dan? door Ouderplatform Utrecht West
 • Loverboys, kwetsbare meiden en jongens en hoe dit te herkennen door Pretty Woman
 • Omgaan met CPSTT door Gabriëlle Janssen
 • KOPP/KVO kinderen op je groep en dan? door Dokter Bosman
 • Complexe echtscheidingen door Youké
Evenement
Kosten
gratis
Aanmelden verplicht
Ja
Activiteit is voor
Volwassenen
Datums
Dinsdag 19 november 2019
15:30 - 21:30
Locatie
Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden
Contactinformatie
Contactpersoon
Kristin Gerritsen
Organisatie
regiocoördinator aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Utrecht West
Telefoon
06-15487758