Over de Week tegen Kindermishandeling

In 2017 vindt voor de vijfde keer de Week tegen Kindermishandeling plaats. De voorgaande edities werden georganiseerd door de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Na opheffing van deze taskforce is de organisatie overgedragen aan het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Het NJi organiseert de week in 2017 samen met Movisie, Landelijk Netwerk Veilig Thuis en andere partners.

Waarom een Week tegen Kindermishandeling?
Met de Week tegen Kindermishandeling vragen we aandacht voor het thema kindermishandeling. En dat is hard nodig! In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas.

Om het aantal mishandelde kinderen terug te dringen, is ieders inzet nodig. Iedereen die met kinderen en hun ouders in contact staat, kan de cirkel van geweld waaraan een slachtoffer van geweld bloot staat, doorbreken. En dan gaat het niet alleen om professionals, zoals  zorgverleners, onderwijzers, gemeentebestuurders en politie. Iedereen in de buurt van mishandelde kinderen kan signalen opmerken en in actie komen. Ook familieleden, vrienden, buren of sportgenoten dus.

In de Week tegen Kindermishandeling doen de organisatoren een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

Activiteiten
In de Week tegen Kindermishandeling kunnen organisaties door het hele land allerlei activiteiten binnen het thema kindermishandeling en seksueel misbruik organiseren.

Meedoen?
Wilt u ook een activiteit organiseren in de Week tegen Kindermishandeling? Meldt uw activiteit aan. Uw activiteit wordt dan na beoordeling opgenomen op deze site. We starten september 2017 met het vermelden van activiteiten.