Over de Week tegen Kindermishandeling

In 2017 vindt voor de vijfde keer de Week tegen Kindermishandeling plaats.

Samen met de praktijk

De Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik heeft vier jaar geleden het initiatief genomen voor de organisatie van de Week. De activiteiten van de Taskforce zijn eind vorig jaar afgerond, maar we zijn blij u te kunnen melden dat de Week tegen Kindermishandeling ook dit jaar een vervolg krijgt. Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie nemen als de nieuwe organisatoren van de Week het stokje over. We zien het als een mooie kans om samen met de praktijk de aanpak van kindermishandeling onder de aandacht te houden. Want: om signalen tijdig te onderkennen, zorgen te bespreken, samen te beslissen en passende hulp te organiseren hebben we elkaar hard nodig. U kunt nu al helpen door in uw netwerk of op uw website een vooraankondiging van de Week tegen Kindermishandeling te plaatsen. 

Focus 2017

Wat kunt u verwachten? Op maandag 20 november beginnen we de Week met een kick-off bijeenkomst. Partijen die een bijdrage leveren aan de Week zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. In tegenstelling tot vorig jaar zal er geen brede media- en publiekscampagne worden uitgerold tijdens de Week. Wel willen we, hopelijk ook door uw inzet, veel aandacht  besteden aan de wijze waarop professionals en organisaties bijdragen aan de aanpak van kindermishandeling. We stimuleren partijen om de krachten te bundelen, kennis en ervaring met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ook de stem van (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders krijgt daarin een belangrijke plek.

Meedoen?

In de Week tegen Kindermishandeling kunnen organisaties door het hele land allerlei activiteiten binnen het thema kindermishandeling en seksueel misbruik organiseren.

Wilt u ook een activiteit organiseren in de Week tegen Kindermishandeling? Meld uw activiteit aan. Uw activiteit wordt dan na beoordeling opgenomen op deze site. We starten in september 2017 met het vermelden van activiteiten.