Activiteitenoverzicht


Verborgen Verdriet 100 foto's van overlevers van seksueel kindermisbruik

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Hanny Lynch 

Tijd: 10:00 tot 22:00

Locatie: Online

Doelgroep: voor iedereen toegankelijk,

Toegankelijkheid: Vrij toegang

In mijn netwerk heb ik overlevers van seksueel kindermisbruik bereid gevonden om foto's te sturen (kinderfoto of recente foto), die bewerkt zijn met tekst en #weektegenkindermishandeling. Het gaat om 100 foto's en deze worden in deze week door mij verspreid op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Het gaat om 5 dagen van 20 t/m 24 november.

21 minuten

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Stichting Praat en Dessaur Trainingen  

Tijd: 11:55 tot 12:15

Locatie: Den Haag, Zuid-Holland

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang

Wie heeft er 21 minuten de tijd om te praten over kindermishandeling? In de aftrap van de Week tegen Kindermishandeling vindt er in twaalf provincies van 11.55 tot 12:16 op op verschillende locaties een 21 Minuten-bijeenkomst plaats: van een katholieke kerk in Zuid-Holland tot een aantal sportbonden in de provincie Utrecht, en van het Martiniziekenhuis in Groningen tot een scholengroep in Brabant, wordt er geluisterd naar ervaringsdeskundigen die kindermishandeling hebben meegemaakt. Zij vertellen wat veiligheid en onveiligheid voor hen als kind betekende. Bezoekers krijgen de unieke kans om uit eerste hand te horen hoe een mishandeld, verwaarloosd of misbruikt kind zich voelt en wat het nodig heeft.
21 Minuten wordt georganiseerd door Ted Kloosterboer, directeur van Stichting Praat en ervaringsdeskundige, en Naomi Dessaur, van Dessaur Trainingen en expert in de aanpak tegen kindermishandeling.

Landelijke MBO Kinderrechten Conferentie 2017

Datum: dinsdag 21 november 2017

Organisatie: Albeda Colllege Rotterdam 

Tijd: 09:15 tot 15:30

Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland

Doelgroep: Professionals (mbo, studenten)

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Conferentie voor (circa 900) examen-studenten in MBO Zorg en Welzijn opleidingen én voor professionals. Colleges en workshops door hoogleraren, professionals en maatschappelijke organisaties. uitreiking MBO Kinderrechten Award 2017.

Theaterproject Griezelgeheim tegen kindermisbruik

Datum: dinsdag 21 november 2017

Organisatie: Schott in de Rose 

Tijd: 19:00 tot 21:00

Locatie: Den Haag, Zuid-Holland

Doelgroep: Professional, leerkrachten basisonderwijs

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Wat heb je als leerkracht nodig om kindermisbruik bespreekbaar te maken? GRIEZELGEHEIM is een multidisciplinair project voor kinderen van 4 tot 12 jaar over leuke en niet leuke geheimen, wensen en grenzen en de baas zijn over je lichaam. Vier beste vrienden, Job, Ayla, Tom en Lynn, gaan op een spannend avontuur. Ze maken veel lol op zee en komen door een storm terecht op een eiland, hier niet zo ver vandaan…Maar daar blijkt een van hen een Geheimenrilleraar te zijn; die deelt geheimen uit die niemand wil hebben.  
GRIEZELGEHEIM bestaat uit een theatervoorstelling en een zorgprogramma met training en een lespakket om (seksueel) misbruik op een zorgvuldige manier bespreekbaar te maken.  In het kader van de week tegen kindermishandeling presenteren we de verteltheaterversie van Griezelgeheim en gaan in gesprek over wat je als leerkracht hiervoor nodig hebt.

Themadag Van trauma naar Herstel

Datum: vrijdag 24 november 2017

Organisatie: Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid(voormailg Stichting Geheim Geweld) en de GGD Haaglanden en Gemeente Den Haag  

Tijd: 09:30 tot 17:00

Locatie: Den Haag, Zuid-Holland

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Betaald toegang

Als kick off van de Week zonder Geweld wordt deze themadag georganiseerd door de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid (voorheen Stichting Geheim Geweld) en de GGD Haaglanden. Deze themadag gaat over de verstrekkende gevolgen van de trauma’s in de jeugdjaren en de effecten daarvan op de lange termijn.
Lotgenoten van kindermishandeling, professionals en overige belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Wie als kind te maken heeft gehad met kindermishandeling zoals verwaarlozing, lichamelijke of geestelijke mishandeling, of seksueel misbruik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om als volwassene een volwaardig leven op te bouwen. Het ontbreken van veiligheid, geborgenheid en liefde heeft plaats gemaakt voor een jarenlange zoektocht naar verwerking, erkenning en acceptatie. De stem van ervaringsdeskundigen krijgt een belangrijke plek op deze bijzonder inspirerende dag.