Activiteiten

Deze activiteiten vonden plaats in de Week tegen Kindermishandeling


Quiz over kindermishandeling

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Gemeente Rotterdam  

Tijd: 09:00 tot 17:00

Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk, kinderen

Toegankelijkheid: Vrij toegang

Deze activiteit wordt aangeboden aan alle leerkrachten van basisscholen in Rotterdam en loopt de hele week. Het Rotterdamse thema in de Week tegen Kindermishandeling 2017 is weerbaarheid ‘Je bent sterker dan je denkt’. Het doel is om leerlingen voor te lichten over dit thema. De quiz en antwoorden zijn ook te gebruiken voor andere organisaties.

Expositie kunstwerken over kindermishandeling

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Gemeente Rotterdam Lyceum Rotterdam 

Tijd: 09:00 tot 17:00

Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Vrij toegang

Met de leerlingen van Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen is kunst gemaakt over het thema kindermishandeling. Daar wordt een expositie voor georganiseerd in de Centrale bibliotheek in Rotterdam. Maandagmiddag wordt de expositie geopend en vanaf dinsdag zijn deze stukken twee weken te bewonderen in de bibliotheek

Theaterateliers over gezond seksueel gedrag, grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Gemeente Rotterdam en Theater Babel Rotterdam 

Tijd: 09:00 tot 17:00

Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland

Doelgroep: Jeugdigen met een verstandelijke beperking

Toegankelijkheid: Vrij toegang, school meldt aan

LET OP: nog verschillende mogelijkheden voor tijd in de Week tegen Kindermishandeling.
Het doel van een theateratelier is om in contact en in gesprek te komen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik met leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en hun docenten. Daartoe zetten we theater als middel in waarbij gespeeld wordt door een inclusieve cast (acteurs met en zonder beperking).
We spelen een aantal scenes uit levens van mensen met een verstandelijke beperking rondom seksuele intimidatie en misbruik, dat zijn soms monologen, soms dialogen. De scenes zijn gemaakt op basis van casussen uit de praktijk van mensen met een beperking en docenten die in het dagelijks leven met hen werken (in samenwerking met Rutgers, Pameijer en VSO-scholen). Rondom de scenes wordt er gewerkt met rollenspel om te toetsen of het onderwerp en de boodschap uit de scenes worden begrepen. Het doel is dat de leerlingen het verschil begrijpen tussen ja en nee bij een seksuele benadering.

Kick-off Week tegen Kindermishandeling 2017

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: NJi en Movisie 

Tijd: 09:15 tot 11:45

Locatie: Den Haag, Zuid-Holland

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Wil jij bijdragen aan verbinding, inspiratie opdoen of juist inspiratie delen? Kom dan naar de kick-off van de Week. Dolores Leeuwin is dagvoorzitter en onder andere ervaringsdeskundige Kim van Laar, Kinderombudsman Margrite Kalverboer en verschillende professionals uit de praktijk spreken tijdens deze interactieve bijeenkomst.

21 Minuten-bijeenkomst Zuid-Holland

Datum: maandag 20 november 2017

Tijd: 11:55 tot 12:16

Locatie: Den Haag, Zuid-Holland

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Vrij toegang

In de aftrap van de Week tegen Kindermishandeling vindt er in twaalf provincies van 11.55 tot 12.16 een 21 Minuten-bijeenkomst plaats. In de provincie Zuid-Holland wordt deze georganiseerd door de Roomskatholieke kerk Parochie Maria Sterre der Zee, H. Jacobus de Meedere, in Den Haag. In deze bijeenkomst vertelt Jamila Yssel een stukje van haar verhaal en gaat Aafke Scharloo het gesprek aan met alle aanwezigen. Bij deze bijeenkomst is inschrijving niet verplicht.

Ouderavond Voorkomen seksueel misbruik bij jongeren met een verstandelijke beperking

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Gemeente Rotterdam en Aafke Scharloo 

Tijd: 19:30 tot 21:00

Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland

Doelgroep: Ouders en professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang of besloten (bepaalt de school)

Hoe zorgen we dat kinderen met een beperking minder snel slachtoffer worden van seksueel misbruik?  Seksueel misbruik is iets wat moeilijk aan het licht komt. Vaak kunnen en willen mensen niet geloven dat zoiets in hun eigen omgeving kan gebeuren. We weten dat het bij kinderen met een beperking vaker voorkomt dan bij kinderen zonder beperking. Een angstaanjagende gedachte. Juist deze kinderen die het toch al niet gemakkelijk hebben worden snel slachtoffer. 
Op de ouderavond bespreken we hoe het komt dat kinderen met een beperking zo snel slachtoffer worden. Waaraan kunnen we merken dat er iets aan de hand is? Ook wordt besproken hoe ouders en de school er samen voor kunnen zorgen dat de kans op seksueel misbruik kleiner wordt. Meld uw school nu aan voor de ouderavond via evenementenjeugd@rotterdam.nl. Aafke Scharloo neemt dan contact met u op. De ouderavonden zijn gratis en worden gefinancierd door de gemeente Rotterdam.

Landelijke MBO Kinderrechten Conferentie 2017

Datum: dinsdag 21 november 2017

Organisatie: Albeda Colllege Rotterdam 

Tijd: 09:15 tot 15:30

Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland

Doelgroep: Professionals (mbo, studenten)

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Conferentie voor (circa 900) examen-studenten in MBO Zorg en Welzijn opleidingen én voor professionals. Colleges en workshops door hoogleraren, professionals en maatschappelijke organisaties. uitreiking MBO Kinderrechten Award 2017.

Congres Samenwerken in vertrouwen

Datum: dinsdag 21 november 2017

Organisatie: Gemeente Rotterdam en Regioplan Beleidsonderzoek 

Tijd: 12:30 tot 17:15

Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Het succes van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling is afhankelijk van de mate waarin betrokken partijen met elkaar samenwerken. De veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld is hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. Informatie delen is een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking, maar roept in de praktijk veel vragen op. Want: is informatie delen wel veilig? Gaat die ander wel zorgvuldig met de informatie om? Wat laat het beroepsgeheim wel en niet toe? Wat als betrokkenen een klacht indienen over schending van beroepsgeheim? Deze en andere vragen staan centraal op dit congres over informatie delen en beroepsgeheim in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Mars tegen Kindermishandeling en debatmanifestatie

Datum: dinsdag 21 november 2017

Tijd: 12:30 tot 15:10

Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Vrij toegang

Om 12.30 uur geeft Hugo de Jonge, wethouder Jeugdzaken, het startsein voor de mars van mbo-studenten vanaf het Stadhuis in Rotterdam. Voorafgaand plaatsen 52 studenten ieder een witte roos op het bordes ter nagedachtenis van de 52 kinderen die in Nederland anoniem de dood hebben gevonden ten gevolge van mishandeling. De negende editie van deze jaarlijkse mars wordt gelopen door ruim 300 Albeda-studenten, samen met docenten en belangstellenden.
De mars eindigt bij het Arminius, Congres & Debatcentrum. Om 14.00 uur is daar een debatmanifestatie met onder ander Directeur-Generaal Volksgezondheid Angelique Berg, Andrea Kolijn van de Meldindex SISA van de gemeente Rotterdam, de Rotterdamse Kinderombudsman (vervangend) en een afgevaardigde van Bureau Jeugdzorg. Het programma wordt muzikaal omlijst door jonge talentvolle artiesten.

Bijeenkomst Richtlijnen Kindermishandeling in verbinding

Datum: dinsdag 21 november 2017

Organisatie: TNO, NCJ en Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming 

Tijd: 15:00 tot 17:00

Locatie: Leiden, Zuid-Holland

Doelgroep: Professionals in jeugdteams, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en jeugdbescherming en andere ge´nteresseerden

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

In deze bijeenkomst gaan we in op de twee richtlijnen Kindermishandeling: de richtlijn voor jgz-professionals en de richtlijn voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze richtlijnen zijn er om jou als jeugdprofessional te ondersteunen in je werk en bij dilemma’s rond (vermoedens van) kindermishandeling. In deze bijeenkomst zoeken we de verbinding tussen de twee richtlijnen; tussen de preventie en aanpak van kindermishandeling; tussen de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp en -bescherming. Er is veel ruimte voor uitwisseling over de domein-grenzen heen. Gespreksleiders zijn: Remy Vink (onderzoeker TNO en mede-ontwikkelaar van de richtlijnen) en Henrique Sachse (Veilig Thuis Hollands Midden). Inloop met thee en koffie vanaf 15.00 uur, start om 15.15 uur, we sluiten af met een drankje. Locatie: TNO Child Health, Schipholweg 77, Leiden. Aanmelden via info@richtlijnenjeugdhulp.nl.