Activiteiten

Deze activiteiten vonden plaats in de Week tegen Kindermishandeling


Bijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Gemeente Almere en Veilig Thuis Flevoland  

Tijd: 16:00 tot 17:30

Locatie: Almere, Flevoland

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Gemeente Almere en Veilig Thuis Flevoland organiseren een bijeenkomst voor basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen over het thema 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. Professionals in deze branche hebben een belangrijke rol bij vermoedens van kindermishandeling. Ze krijgen dan te maken met de verplichte wet meldcode. Tijdens de bijeenkomst krijgt het publiek uitleg over het werken volgens de meldcode, over de rol van Veilig Thuis Flevoland én is er ruimte om praktijkervaringen te delen. Aanmelden via jhmviejou@almere.nl.

Informatieavond Veilig Thuis

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Gastouderbureau Twinkle 

Tijd: 19:30 tot 21:40

Locatie: Lelystad, Flevoland

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk, ouders, gastouders

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Veilig Thuis organiseert een informatieavond voor de gastouders samenwerkend met gastouderbureau Twinkle. Deze informatie avond is toegankelijk voor een ieder.

Workshop Signaleren en handelen bij kindermishandeling

Datum: maandag 20 november 2017

Organisatie: Gastouderbureau Welkom-Kind Lelystad 

Tijd: 19:30 tot 22:00

Locatie: Lelystad, Flevoland

Doelgroep: Gastouders

Toegankelijkheid: Betaald toegang, aanmelden vooraf

De workshop is een interactieve workshop waarbij pedagogisch medewerkers en gastouders kennis en vaardigheden krijgen aangereikt om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken. Ook gastouders die niet via ons zijn bemiddeld zijn welkom. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor deelname aan deze avond. Aanmelden kan via Cindy@Welkom-Kind.nl.

21 Minuten-bijeenkomst Flevoland

Datum: maandag 20 november 2017

Tijd: 11:55 tot 12:16

Locatie: Almere, Flevoland

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Besloten

In de aftrap van de Week tegen Kindermishandeling vindt er in twaalf provincies van 11.55 tot 12.16 een 21 Minuten-bijeenkomst plaats. In de provincie Flevoland vindt deze plaats bij Politie Flevoland. In deze bijeenkomst vertelt Dara een stukje van haar verhaal en gaat Roely Drijfhout het gesprek aan met alle aanwezigen. Deze bijeenkomst is besloten en alleen toegankelijk voor genodigden. Genodigden zullen dan ook contactinformatie ontvangen.

Bijeenkomst In Flevoland samen tegen kindermishandeling

Datum: donderdag 23 november 2017

Organisatie: Toezicht Sociaal Domein, NJI en Lelystad 

Tijd: 09:30 tot 15:45

Locatie: Lelystad, Flevoland

Doelgroep: Professionals en bestuurders

Toegankelijkheid: Besloten

Geheel in de geest van het thema 'Verbind voor het kind' organiseren de gemeente Lelystad, het Nederlands Jeugdinstituut en de samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein op 23 november een bijeenkomst. In het ochtenddeel van de bijeenkomst worden professionals uitgenodigd die in Flevoland samen werken aan de aanpak van kindermishandeling. Aan de hand van casuïstiek gaan professionals aan de slag met de uitdagingen en belemmeringen in de dagelijkse praktijk van hulp en ondersteuning bij complexe veiligheidsvraagstukken in gezinnen. De resultaten van die dialoog vormen het vertrekpunt voor het middagdeel met bestuurders en gemeenten.