Activiteiten

Deze activiteiten vonden plaats in de Week tegen Kindermishandeling


21 Minuten-bijeenkomst Drenthe

Datum: maandag 20 november 2017

Tijd: 11:55 tot 12:16

Locatie: Yde, Drenthe

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

In de aftrap van de Week tegen Kindermishandeling vindt er in twaalf provincies van 11.55 tot 12.16 een 21 Minuten-bijeenkomst plaats. In de provincie Drenthe vindt deze plaats bij Kinderopvang Kids First. In deze bijeenkomst vertelt Iene Noorlander een stukje van haar verhaal en gaat Els Dafallah-van der Weele het gesprek aan met alle aanwezigen. Aanmelden via communicatie@kidsfirst.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met extra informatie.

Bijeenkomst Gebruik meldcode in de aanpak van kindermishandeling!

Datum: woensdag 22 november 2017

Organisatie: Veilig Thuis Drenthe 

Tijd: 15:00 tot 18:00

Locatie: Assen, Drenthe

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Vrij toegang, aanmelden vooraf

Kindermishandeling, wij willen het stoppen! Deze bijeenkomst is speciaal voor interne begeleiders en aandacht-functionarissen kindermishandeling, werkzaam in de kinderopvang en het basisonderwijs in de provincie Drenthe. Het gebruik maken van de meldcode in de aanpak van kindermishandeling staat centraal tijdens deze bijeenkomst.

Workshop De dynamiek van conflicten bij scheiding

Datum: woensdag 22 november 2017

Organisatie: TIMM Consultancy en Bruinenberg 

Tijd: 09:30 tot 12:00

Locatie: Assen, Drenthe

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Betaald toegang

Alle gezinsleden moeten na een scheiding een nieuw evenwicht vinden. Kinderen zijn flexibel en in staat zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze aanpassing wordt echter belemmerd wanneer ouders strijden en er langdurig conflicten en juridische strijd is tussen de ouders. Ouders en kinderen doorlopen ieder hun eigen rouwproces dat gepaard kan gaan met veel verdriet en boosheid of zelfs woede en wrok.
Professionals voelen vaak de onmacht van de betrokkenen en weten onvoldoende hoe zij hen in deze overgangsperiode moeten begeleiden. In deze workshop willen we de deelnemers uitdagen om te reflecteren op hun eigen grondhouding, bespreken we een aantal theoretische concepten en vertalen deze naar de praktijk van de deelnemers.

Workshop De Stem van het Kind bij Conflictscheidingen

Datum: vrijdag 24 november 2017

Organisatie: BruinenBerg  

Tijd: 09:00 tot 12:00

Locatie: Assen, Drenthe

Doelgroep: Voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: Betaald toegang

Steeds vaker wordt er bij conflict- en complexe scheidingen door de rechtbank of het gerechtshof een bijzondere curator aangesteld. Wat doet deze eigenlijk en wat kan deze betekenen voor ouders en kinderen? Is het mogelijk om dit ook preventief te doen door een Kindbehartiger in te zetten? In deze interactieve workshop wordt uitgelegd wat de effecten van een conflictscheiding is op kinderen, hoe de stem van kinderen vorm kan krijgen en wat een bijzondere curator of kindbehartiger hier een rol in kan spelen. Aanmelden kan via marjolein@bruinenbergassen.nl.

Workshop Gesprekken met kinderen over kindermishandeling

Datum: vrijdag 24 november 2017

Organisatie: TIMM Consultancy 

Tijd: 09:30 tot 12:00

Locatie: Smilde, Drenthe

Doelgroep: Professionals

Toegankelijkheid: Betaald toegang, aanmelden vooraf

Professionals lopen in gesprekken met kinderen over kindermishandeling tegen diverse dilemma’s aan. Dilemma’s zoals; spreek ik de kinderen altijd alleen of juist in bijzijn van de ouder(s), wat is voor het kind een veilige omgeving om te praten, welke vragen stel je wel en welke juist niet, moeten je de kinderen samen spreken of ieder kind apart, hoe voorkom je dat een kind in een loyaliteitsconflict komt, en zo meer.
Tijdens deze workshop delen we kennis en ervaringen, krijgt u aanvullende informatie over gespreksvoering met kinderen en gaan we veel oefenen met het stellen van helpende vragen, het gebruik van gesprekskaarten en het geven van informatie op het niveau van het kind.